Integritetspolicy

Här förklarar vi hur Slussgården samlar in och använder personlig information. Vi beskriver också rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt för oss att du förstår hur vi hanterar och behandlar personuppgifter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk person. Varje åtgärd som hanterar personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgifter

Vi samlar och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Om du deltar i ett evenemang, är hyresgäst hos oss eller kontaktar vårt Servicecenter samlar vi också in nödvändiga personuppgifter för att kunna tillhandahålla rätt service och fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. Personuppgifter kan till exempel vara:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Personnummer
 • Köpinformation
 • Information om användningen av webbplatser, sk cookies

Ändamålet med information som inhämtas

Företag och organisationer måste ha en laglig grund för att spara personuppgifter. Det handlar också om att ha ordning på uppgifterna utifrån syfte med insamlingen, hur man lagrar och skyddar uppgifterna samt vilken laglig grund verksamheten har att behandla uppgifterna. En central princip är ”inte mer än nödvändigt” både vad gäller insamling av uppgifter samt lagring. Laglig grund kan vara:

 • Fullgörande av avtal – nödvändigt för att fullfölja avtal
 • Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för ändamål som rör dina intressen om tjänster eller produkter
 • Samtycke – ett godkännande du själv lämnar

Den information som vi samlar baserar sig på den du frivilligt ger oss. Vi hämtar ingen information från tredje part. Informationen används i syfte att kunna förse dig med korrekt och relevant information för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal. Uppgifterna kan även användas i marknadsföringsändamål som nyhetsbrev, kundundersökningar eller användas för utskick per post och e-post. Detta gäller fram till dess att avregistrering eller återkallelse av samtycke erhålls.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vår utgångspunkt att inte dela dina personuppgifter med extern part. I de fall det är nödvändigt att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning enligt skriftliga avtal som garanterar att personuppgifterna behandlas enligt våra instruktioner och begränsningar. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Marknadsföring (mediebyråer, reklambyråer)
 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (banker, kortinlösande företag, och andra betaltjänstleverantörer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast i syften som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, tex för att kunna uppfylla åtaganden enligt hyres- eller serviceavtal. Det kan också finnas undantag när vi är skyldiga att dela personuppgifter med statliga myndigheter enligt lag.

Vad är cookies?

Alla som besöker en webbplats ska enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) få information om att webbplatsen innehåller cookies samt informeras om ändamålet och samtycka till användningen av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två slags cookies – en permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Den brukar användas för att kunna anpassa en webbplats efter önskemål, val och intressen. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida och försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information som namn eller e-post sparas om dig. Vi använder oss även av analysverktyg för att logga besöksstatistik. Genom att använda webbsidan lämnar du ditt samtycke till att ditt besök registreras. Om du inte vill tillåta att cookies sparas eller om du vill rensa cookies i webbläsaren kan du ändra det i din webbläsarens inställningar.

Lagring och radering av data

Vi lagrar information så länge vi behöver för att uppfylla våra åtaganden för dig som kund eller i enlighet med annan lagefterlevnad tex, bokföringslagen.

Rättigheter

Som kund eller hyresgäst hos Slussgården AB har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller i vissa fall borttagande av personuppgifter. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Om du anser att Slussgården AB inte har uppfyllt dina rättigheter, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakt

Har du fler frågor om ändamål, behandlingar och kategorier av personuppgifter än vad vi redogör för här är du varmt välkommen att kontakta oss.

Slussgården AB
118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 70 99